ตารางเวลาปฏิบัติธรรม

วันเวลา
จันทร์ – ศุกร์03.45 – 05.30 น. (ทำวัตรเช้า)
09.00 – 11.00 น. (สวดมนต์ – ฟังธรรม)
17.00 – 20.00 น. (ทำวัตรเย็น – นั่งสมาธิ – ฟังธรรม)
เสาร์ – อาทิตย์03.45 – 05.30 น. (ทำวัตรเช้า)
09.00 – 11.00 น. (สวดมนต์ – ฟังธรรม)
13.00 – 15.00 น. (สวดมนต์ – นั่งสมาธิ – ฟังธรรม)
17.00 – 20.00 น. (ทำวัตรเย็น – นั่งสมาธิ – ฟังธรรม)
วันเวลารับศีล-ลาศีล
จันทร์-ศุกร์16.40 น.
เสาร์-อาทิตย์08.40, 12.40, 16.40 น.
Right Menu Icon